Chemikálie

o     Hnojiva – pesticidy, insekticidy, DDT

o     Kosmetika – těžké kovy, těkavé chemikálie, 80% kosmetiky, včetně renomovaných značek, má nebezpečné, nebo kontaminované výrobky; ropné deriváty

o     Očkovací látky – chemikálie, kovy, cizorodé zvířecí kafilérní mikroorganizmy

o     Potraviny – mouka, cukrovinky, konzervované a upravené potraviny, polotovary, vajíčka, uzeniny, ovoce a zelenina; margariny a ztužené tuky; rybina, maso

o     Pohonné hmoty, jiné ropné deriváty

o     Nádobí v domácnosti – teflon nádobí, poškozené smaltové nádobí, silikonové nádobí a pomůcky

o     Pálení odpadu, pneumatik, PET lahví,

o     Hračky, oděvy, automobil, aj.

o     Barvy, laky, nátěry

o     Tavební materiály, lepidla

o     Cigarety, alkohol

o     Nápoje

o     Voda

o     Léky, zdravotnické prostředky